מאמרים וכתבות

עם היד על התזרים - אפריל 2004

ניהול תזרים מזומנים ימנע מבעל העסק הפתעות לא נעימות, שעלולות להביא אותו למלחמת הישרדות מול הבנקים, במקום לעסוק בפיתוח העסק. חברת שילת ,בשיתוף עם חברת א.ג.ר, מציעה פתרון בדמות תוכנה לניהול תזרים.

ניהול תזרים מזומנים - יוני 2004

ניסיון לפתור את בעיית תזרים המזומנים של העסק באמצעות "לוליינות פיננסית" בלבד, מביא לרוב לדחיית הקץ ולבסוף - החרפת הבעיה של העסק.

תזרים מזומנים או לא להיות -מרץ 2005

הכניסה לתוקף של תקנות האוסרות חריגות ממסגרות האשראי, מדגישות יותר מתמיד את הצורך בתוכנות טובות לניהול תזרים המזומנים. חברת א.ג.ר מפתחת תוכנות תזרים CF Line ,PRO, וחולקת מניסיונה.